Ulga termomodernizacyjna i Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna i Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna dedykowana jest szczególnie osobom z dochodami powyżej średniej krajowej, w tym podatnikom o rocznym dochodzie przekraczającym 125 528 zł, dyskwalifikującym z programu Czyste Powietrze. Ulgą kieruje zasada – im wyższa podstawa opodatkowania, tym wyższy odpis. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych na realizację wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jednak kwota ta nie może być wyższa niż 53 tys. zł.

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych tylko w już istniejących budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych. Ulga nie dotyczy innych typów nieruchomości i nie jest to ulga budowlana. Tym samym osoby, które dopiero budują dom, nie mogą z niej skorzystać – To jedna z informacji zawarta w krótkiej publikacji dostępnej w Internecie pt. Poradnik inwestora – Ulga Termomodernizacyjna 2019, opracowanej przez organizacje działające w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz poprawy efektywności energetycznej. Instrukcja korzystania z ulgi jest rekomendowana przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotra Woźnego oraz prezesa Polskiego Alarmu Smogowego – Andrzeja Gułę.

Co bardzo istotnie dla właścicieli domów jednorodzinnych – można skorzystać z obu możliwości – ulgi oraz programu Czyste Powietrze, co ma szczególne znaczenie, gdy planowana inwestycja przekracza 53 tys. zł. Należy jednak uwzględnić to,  że w ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczeniu nie podlegają wydatki, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jak to rozumieć w praktyce? Właściciel domu jednorodzinnego może na wymianę starego pieca uzyskać dotację z programu Czyste Powietrze, a docieplenie domu odliczyć sobie w ramach ulgi termomodernizacyjnej. 

Poradnik ze strony internetowej Porozumienia Branzowego Na Rzecz Efektywnosci Energetycznej POBE: http://pobe.pl/poradnik

 

Pliki do pobrania