Nowa oferta:  pellet z łuski słonecznika , brykiet ruf z lnu

Nowa oferta: pellet z łuski słonecznika , brykiet ruf z lnu

Pellet z łuski słonecznika 

   

Wilgotnosc całkowita 

wg. Normy PN-G-04511:1980 punkt 2.3.2

8,03 %

Popiół 

wg. Normy PN-ISO 1171:2002

2,74 %

Wartosc opałowa 

wg. Normy PN-G-04513:1980

18 688  kJ/kg