EEI Pellets 8 - 32kW

EEI Pellets 8 - 32kW

MODELE [kW]
8
10
16
24
32

EEI Pellets - Pierwszy w Polsce kocioł na pelet zmieniający swoje wymiary za pośrednictwem innowacyjnego palnika VG z serii Platinum Bio. Spala każdy rodzaj peletu drzewnego (klasa: A1, A2, B - cena już za ok. 600zł/tona ).

VG - zmienna geometria (variable geometry). Urządzenie automatycznie dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku zmniejszając lub zwiększając swoje wymiary.

OMS - (operating monitoring system). System nadzoru i obsługi kotła na paliwa stałe.

Ecodesign 2020
Klasa energetyczna A+
Klasa 5
Wynalazek chroniony patentem
VG - Technologia zmiennej geometrii
OMS - System nadzoru i kontroli

Legitymuje się certyfikatem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasą energetyczną A+ oraz efektywnością energetyczną i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 i ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189. Certyfikat ekoprojektu Akredytowanego Instytutu Badawczego Przemysłu Maszynowego w czeskim Brnie respektowany jest przy ubieganiu się o dotację w ramach programu Czyste Powietrze.

Dlaczego warto wybrać EEI Pellets 8kW, 10kW, 16kW, 24kW, 32kW?
 • 40 lat - Firma KOSTRZEWA posiada niemal 40-letnie doświadczenie w produkcji urzadzeń do spalania biomasy; korzystamy przy projektowaniu z naszych sprawdzonych rozwiązań i bazujemy na zdobytym doświadczeniu.
 • R & D ( Research and Development ) - kotły EEI Pellets zostały opracowane przez nasz dział Badań i Rozwoju . Na początku każde projektowane urządzenie przechodzi przez specjalistyczny programy do analizy przepływów oraz wytrzymałości i naprężeń by w kolejnym etapie trafić do laboratorium, w którym poddawany jest długotrwałym testom wytrzymałościowym. Urządzenie sprawdzane jest także pod kątem emisyjności i sprawności. W naszym laboratorium możemy badać urządzenia do 750 kW.
 • serwis - firma KOSTRZEWA posiada w całej Polsce ponad 130 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów, którzy świadczą usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.
 • wygoda i oszczędność - już nie trzeba się martwić jaki rodzaj peletu kupić i od jakiego producenta! EEI Pellets spalają bowiem najtańsze (cena ok. 600zł/tona za pelet klasy B) i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: A1, A2, B). Urządzenia spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy. Palnik Platinum Bio VG - wynalazek chroniony patentem Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej nr 228615.
 • komfort - aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w system kontrolujący ilość paliwa w zbiorniku, a także ilość popiołu w popielniku. Dotychczas kotły na rynku nie były wyposażane w takie systemy i w gestii użytkownika było pamiętanie o zasypaniu zbiornika i wybraniu popiołu. System skonstruowany przez KOSTRZEWA mierzy i informuje z dużym wyprzedzeniem użytkownika o planowanych działaniach (czyli o zasypie paliwa i oczyszczeniu popielnika). Informacje są wyświetlane w postaci monitu na ekranie regulatora kotła i regulatora pokojowego . Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie patentowym RP.
 • bezpieczeństwo – diagnostyka całego urządzenia. Kotły EEI Pellets są wyposażone w system kontrolujący stan czystości kotła i palnika. W sytuacji gdy dojdzie do regulatora informacja o zagrożeniu poprawnego działania – urządzenie zostanie wyłączone, a informacja przedstawione na ekranie regulatora kotła lub regulatora pokojowego w postaci monitu. 
 • niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery - konstrukcja urządzenia pozwala na ograniczenie szkodliwych spalin do atmosfery ( CO, NOx, OGC ) oraz pyłów. Kocioł posiada certyfikat ECODESIGN (EKOPROJEKT). Dyrektywa Ecodesign – od 2020 r. obligatoryjna dla producentów urządzeń związanych z energią, w tym urządzeń grzewczych – wprowadza szereg surowych wymagań m.in. dotyczących poziomu efektywności energetycznej, a także poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wszystkie istotne dla ochrony środowiska wymogi zostały sprecyzowane w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Certyfikat potwierdza, że urządzenie „prześcignęło” produkty spełniające wymogi tzw. 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012. Certyfikatu potwierdzającego zgodność z wytycznymi Dyrektywy Ekodesign wymaga Unia Europejska dofinansowując modernizacje systemów grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • reguluje całym systemem grzewczym budynku - umożliwia podłączenie kilku niezależnych obwodów grzewczych w budynku i ustawienie różnych temperatur w pomieszczeniach w trybie ręcznym lub pogodowym. Reguluje pracą wymiennika ciepłej wody użytkowej.
 • moduł INTERNET- wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub telefon (opcja).
 • spełnia klasę A+ efektywności energetycznej - najwyższa możliwa klasa dla urządzęń niebędących urządzeniami kondensacyjnymi.
 • niezawodność- przed wprowadzeniem do oferty sprzedaży testowane 24 miesiące w laboratorium firmowym na wszystkich rodzajach peletu drzewnego.

**Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23.04.1964r.Księga pierwsza, Tytuł IV, Dział II.

PARAMETR EEI Pellets 8kW EEI Pellets 10 kW EEI Pellets 16 kW EEI Pellets 24 kW  EEI Pellets 32 kW
Zakres mocy cieplnej (pelet) [kW] 2.5 - 8.3 3.0 -10 4.4 - 15 7,2 - 24 9,6- 32
Metoda regulacji Fuzzy logic 2  Fuzzy Logic 2  Fuzzy Logic 2  Fuzzy Logic 2  Fuzzy Logic 2
Klasa kotła wg PN-EN 303-5:2012 5 5 5 5 5
Sprawność (moc nominalna) [%] 92,2  91,6 92,2 91,3 90,6
Klasa efektywności energetycznej A+ A+ A+ A+ A+
Pojemność wodna [L] 44 44  58  65 102
Maks. ciśnienie pracy [bar] 2 2 2 2 2
Maks. temp. pracy [°C] 85 85 85 85 85
Ciśnienie testu [bar] 4 4 4 4 4
Ciąg kominowy [mbar] 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25 0.15-0.25
Temp. spalin przy nominalnej / minimalnej mocy cieplnej [°C] 140/90 140/90 140 / 90 140 / 90 140/90
Minimalna temp. wody powracającej do kotła [°C] 45 45 45 45 45
Przybliżone zużycie paliwa (pelet) przy nominalnej /
minimalnej mocy cieplnej [kg/h]
1.7/0.5 2/0.5 3/0.9 4.5/1.4  6.2/1.9
Średnica czopucha [mm] 127 127 159 159 159
Średnica króciec zasilania/powrotu [cal] G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2" G1 1/2"
Zasilanie [V] 230 230 230 230 230
Maksymalny pobór energii elektrycznej (podczas rozpalania) [W] 492 492 492 492 509
Waga 330 330 380 430 615
Pojemność zbiornika paliwa standard [L] 290 290 290 290 290
Wymiary otworu załadowczego zbiornika[mm] 737x601 737x601 737x601 737x601 737x601