EEI Pellets 50 - 285kW

EEI Pellets 50 - 285kW

MODELE [kW]
50
75
100
150
200
285

EEI Pellets 50 - 285kW to idealne połączenie ekologii i ekonomii. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu obrotowego wnętrza palnika Platinum Bio SPIN urządzenie spala paliwa z biomasy drzewnej (granulowanej) z funkcją mechanicznego czyszczenia rusztu palnika.

Ecodesign 2020
Klasa energetyczna A+

Legitymuje się certyfikatem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasą energetyczną A+ oraz efektywnością energetyczną i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 i ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189.

Skonstruowany, aby sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom. Nowa linia EEI Pellets 50 - 285kW to synergia ekologii i ekonomii.

EEI Pellets 50 - 285kW to nowa linia automatycznych urządzeń służąca do ogrzewania budynków wielkopowierzchniowych za pomocą granulowanych paliw z biomasy o zapopieleniu nawet do 2% (pelet klasy A1, A2, B) z PN-EN ISO 17225-2:2014.

Wiemy jak duża odpowiedzialność ciąży na administratorach ogrzewanych powierzchni, dlatego cała linia kotłów EEI Pellets 50 - 285kW jest przystosowany do pracy w najtrudniejszych warunkach, bez względu na porę dnia oraz pogodę. Konstruktorzy firmy KOSTRZEWA włożyli wiele wysiłku, aby stworzyć urządzenie praktycznie bezobsługowe, dla którego jakość używanego paliwa nie odgrywała decydującej roli.

Kotły EEI Pellets spełniają wymogi dotyczące ECODESIGN (EKOPROJEKTU)  dla kotłów na paliwo stałe (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dn. 28.04.2015r.).
Dlaczego warto wybrać EEI Pellets 50 - 285kW?

KOSTRZEWA EEI Pellets etykieta energetyczna A+

 • 40 lat - Firma KOSTRZEWA posiada niemal 40-letnie doświadczenie w produkcji urzadzeń do spalania biomasy; korzystamy przy projektowaniu z naszych sprawdzonych rozwiązań i bazujemy na zdobytym doświadczeniu.
 • R & D ( Research and Development ) - kocioł EEI Pellets 50 - 285kW zostały opracowany przez nasz dział Badań i Rozwoju. Na początku każde projektowane urządzenie przechodzi przez specjalistyczny programy do analizy przepływów oraz wytrzymałości i naprężeń by w kolejnym etapie trafić do laboratorium, w którym poddawany jest długotrwałym testom wytrzymałościowym. Urządzenie sprawdzane jest także pod kątem emisyjności i sprawności. W naszym laboratorium możemy badać urządzenia do 750 kW.
 • serwis - firma KOSTRZEWA posiada w całej Polsce ponad 130 wykwalifikowanych autoryzowanych serwisantów, którzy świadczą usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne.
 • wygoda i oszczędność - już nie trzeba się martwić jaki rodzaj peletu kupić i od jakiego producenta! EEI Pellets 50 - 285kW spala bowiem najtańsze (cena ok. 600zł/tona za pelet klasy B) i najbardziej zanieczyszczone piaskiem pelety drzewne (klasa: A1, A2, B).Urządzenia spalając zanieczyszczone pelety nie wymaga czasowego wygaszania palnika aby go oczyścić z zalegającego żużlu (szlaki) . Czyszczenie palnika następuje w trybie ciągłej pracy. Rozwiązanie zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.
 • komfort - aby obsługa kotła była jeszcze bardziej wygodna i komfortowa urządzenie zostało wyposażone w możliwość współpracy z systemem pneumatycznego podawania paliwa z kilkutonowego zbiornika, dzięki czemu obsługa załadunku zbiornika paliwa występuje raz na kilka tygodni.
 • bezpieczeństwo – diagnostyka całego urządzenia. Kocioł EEI Pellets 50 - 285kW jest wyposażony w system kontrolujący stan czystości kotła i palnika. W sytuacji gdy dojdzie do regulatora informacja o zagrożeniu poprawnego działania – urządzenie zostanie wyłączone, a informacja przedstawione na ekranie regulatora kotła lub regulatora pokojowego w postaci monitu. 
 • niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery - konstrukcja urządzenia pozwala na ograniczenie szkodliwych spalin do atmosfery ( CO, NOx, OGC ) oraz pyłów. Kocioł posiada certyfikat ECODESIGN (EKOPROJEKT). Dyrektywa Ecodesign – od 2020 r. obligatoryjna dla producentów urządzeń związanych z energią, w tym urządzeń grzewczych – wprowadza szereg surowych wymagań m.in. dotyczących poziomu efektywności energetycznej, a także poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Wszystkie istotne dla ochrony środowiska wymogi zostały sprecyzowane w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Certyfikat potwierdza, że urządzenie „prześcignęło” produkty spełniające wymogi tzw. 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012. Certyfikatu potwierdzającego zgodność z wytycznymi Dyrektywy Ekodesign wymaga Unia Europejska dofinansowując modernizacje systemów grzewczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • reguluje całym systemem grzewczym budynku - umożliwia podłączenie kilku niezależnych obwodów grzewczych w budynku i ustawienie różnych temperatur w pomieszczeniach w trybie ręcznym lub pogodowym. Reguluje pracą wymiennika ciepłej wody użytkowej.
 • moduł INTERNET- wszystkie funkcje urządzenia i systemu grzewczego budynku można nadzorować przez komputer lub telefon (opcja).
 • spełnia klasę A+ efektywności energetycznej - najwyższa możliwa klasa dla urządzęń niebędących urządzeniami kondensacyjnymi.
 • niezawodność- przed wprowadzeniem do oferty sprzedaży testowane 24 miesiące w laboratorium firmowym na wszystkich rodzajach peletu drzewnego.

**Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dn. 23.04.1964r. Księga pierwsza, Tytuł IV, Dział II.


Zastosowanie
 • Dom pasywny
 • Dom jednorodzinny
 • Dom wielorodzinny
 • Małe gospodarstwo rolne
 • Duże gospodarstwo rolne
 • Budynki przemysłowe i handlowe

    50 kW 75 kW 100 kW 150 kW 200 kW 285 kW
Ciąg kominowy mbar 0,15-0,25 0,15-0,25 0,15-0,30 0,15-0,30 0,15-0,30 0,15-0,30
Moc nominalna kW 50 75 100 150 200 285
Moc minimalna kW 15 22,5 30 45 60 85,5
Strumień masy dla mocy nominalnej kg/h 117,3 183,6 214,6 281,5 417,2 532,3
Strumień masy dla mocy minimalnej kg/h 60,7 100,8 151,6 162,4 174,6 313,2
Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa 18,305 kJ/kg) h 30,5 20,5 15,4 10,3 7,7 6
Zakres ustawień dla regulatora temperatura °C 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80
Rodzaj paliwa Klasa Granulat z trocin (pellets wykonany zgodnie z EN 303-5:2012 / PN- EN ISO 17225-2 - class C1 / A1)
Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. Może również spalać paliwa A2 i B.
Pojemność zbiornika paliwa l 295 295 295 295 295 295
Zasilanie elektryczne V / Hz / A 230 / 50 / 2 230 / 50 / 2 230 / 50 / 2 230 / 50 / 2 230 / 50 / 2 230 / 50 / 2
Nominalny pobór mocy W 114 189 244 346 421 634
Pobór mocy przy mocy minimalnej W 43 65 67 129 131 179
Pobór mocy w trybie "STANDBY" W 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Max. pobór mocy W 950 1060 1060 1065 1136 1365
Max. natężęnie dźwięku dB - - - - - -
Opór przepływu kotła dla 20K Q [m3h-1]
ΔP [mbar]
2,143
6,1
3,214
13,6
1,194
6,49
1,792
13,8
2,389
2,69
3,404
5,44
Opór przepływu kotła dla 10K Q [m3h-1]
δP [mbar]
4,286
20,2
6,429
41,1
2,389
24,06
3,583
53,42
3,583
53,42
6,808
21,92